"image goes" — Słownik kolokacji angielskich

image goes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz idzie
  1. image rzeczownik + go czasownik
    Silna kolokacja

    You can watch something and say well, that image could go here.

    Podobne kolokacje: