"bring the image" — Słownik kolokacji angielskich

bring the image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wnieś wizerunek
  1. bring czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He turned his head toward the sound and struggled to bring the image into focus.

    Podobne kolokacje: