"bring images" — Słownik kolokacji angielskich

bring images kolokacja
Popularniejsza odmiana: bring the image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wnieś wizerunki
  1. bring czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He turned his head toward the sound and struggled to bring the image into focus.

    Podobne kolokacje: