"image grows" — Słownik kolokacji angielskich

image grows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz rośnie
  1. image rzeczownik + grow czasownik
    Zwykła kolokacja

    Even as he stood looking south, his image of Valledo grew smaller.

    Podobne kolokacje: