"convert images" — Słownik kolokacji angielskich

convert images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): neofita obrazy
  1. convert czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Conceptualization means the process of converting vague mental images into definable concepts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo