"convert" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

convert czasownik

convert + rzeczownik
Kolokacji: 83
convert energy • convert people • convert the building • convert a penalty • convert part • ...
czasownik + convert
Kolokacji: 20
begin converting • try to convert • used to convert • plan to convert • fail to convert • ...
convert + przyimek
Kolokacji: 26
convert to • convert into • convert from • convert in • convert by • ...
convert + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
later converted • eventually convert • easily converted • quickly convert • successfully convert • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.