"enhance one's image" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwiększać czyjś obraz
  1. enhance czasownik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It enhanced his image of himself as hard and ruthless.

podobne do "enhance one's image" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "enhance one's image" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik