"enhance security" — Słownik kolokacji angielskich

enhance security kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwiększ bezpieczeństwo
  1. enhance czasownik + security rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the real reason for moving ahead with the plan is to enhance security.

powered by  eTutor logo