"enhance one's reputation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwiększać czyjś reputacja
  1. enhance czasownik + reputation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In office, he has done little to enhance his reputation.

powered by  eTutor logo