"damage one's reputation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uszkodzenie czyjś reputacja
  1. damage czasownik + reputation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A market success for a professor may even damage his reputation in the trade.

powered by  eTutor logo