"image of children" — Słownik kolokacji angielskich

image of children kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wizerunek dzieci
  1. child rzeczownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Throughout the music video, various images of children running, or appearing with injuries from abuse, are shown.

    Podobne kolokacje: