"image showing" — Słownik kolokacji angielskich

image showing kolokacja
Popularniejsza odmiana: image shows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): seans obrazu
  1. image rzeczownik + show czasownik
    Luźna kolokacja

    Early images show him as with two or six arms.

    Podobne kolokacje: