"image suggesting" — Słownik kolokacji angielskich

image suggesting kolokacja
Popularniejsza odmiana: image suggests
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sugerowanie obrazu
  1. image rzeczownik + suggest czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But like the city itself, there is sometimes a lot less to the job than its image suggests.

    Podobne kolokacje: