"at one's image" — Słownik kolokacji angielskich

at one's image kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy czyjś obraz
  1. at przyimek + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    Look at the image which another group has created: what is each person thinking?

    Podobne kolokacje: