"image says" — Słownik kolokacji angielskich

image says kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz mówi
  1. image rzeczownik + say czasownik
    Zwykła kolokacja

    "Guardian, you have carried out my will," the image said.

    Podobne kolokacje: