"Image taken" — Słownik kolokacji angielskich

Image taken kolokacja
Popularniejsza odmiana: image taken
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obraz wzięty
  1. take czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The image at right was taken on May 14 and 16, 2007.

    Podobne kolokacje: