"take images" — Słownik kolokacji angielskich

take images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj obrazów
  1. take czasownik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The band also share a large interest in horror movies, from which they take images and references.

    Podobne kolokacje: