"image obtained" — Słownik kolokacji angielskich

image obtained kolokacja
Popularniejsza odmiana: obtain images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz uzyskał
  1. obtain czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    While it is possible to obtain celestial images, the camera's full power has yet to be seen.

    Podobne kolokacje: