"from image" — Słownik kolokacji angielskich

from image kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z obrazu
  1. from przyimek + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It's a good thing when a man is different from your image of him.

    Podobne kolokacje: