"image makes" — Słownik kolokacji angielskich

image makes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz robi
  1. image rzeczownik + make czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The image should have made me smile, but it didn't.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo