"post images" — Słownik kolokacji angielskich

post images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta obrazy
  1. post czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    After posting similar images, Nakagawa then converted the site to a monetized blog.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo