"distribute images" — Słownik kolokacji angielskich

distribute images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozdaj obrazy
  1. distribute czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Modern technology makes it easy for anyone with a little time to create, manipulate, copy and distribute digital images.