"distribute money" — Słownik kolokacji angielskich

distribute money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozdziel pieniądze
  1. distribute czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    During this period, unpaid, he distributed money and goods to people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo