"import images" — Słownik kolokacji angielskich

import images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obrazy importowe
  1. import czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, the ability to import images from the player's console hard drive has not yet been implemented, and is not planned.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo