"image gallery" — Słownik kolokacji angielskich

image gallery kolokacja
Popularniejsza odmiana: Image Gallery
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): galeria obrazów
  1. image rzeczownik + gallery rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was simple image gallery which didn't include many features.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo