"image evokes" — Słownik kolokacji angielskich

image evokes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz przywołuje
  1. image rzeczownik + evoke czasownik
    Luźna kolokacja

    The image and use of hanging evokes a sense of struggle which is evident throughout the book.

    Podobne kolokacje: