"image is released" — Słownik kolokacji angielskich

image is released kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz jest puszczony
  1. release czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The first images from the set were released on 10 July 2011.

    Podobne kolokacje: