"image generates" — Słownik kolokacji angielskich

image generates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz wytwarza
  1. image rzeczownik + generate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The four images generate the eight trigrams.

    Podobne kolokacje: