"broadcast images" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program obrazy
  1. broadcast czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Shortly after, backup arrived, but not before the media who began to broadcast images of the event to the country and world.

powered by  eTutor logo