"image creates" — Słownik kolokacji angielskich

image creates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz stwarza
  1. image rzeczownik + create czasownik
    Luźna kolokacja

    The icon's name comes from the fact that the image was created spontaneously rather than done by an artist's hand.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo