"lose one's image" — Słownik kolokacji angielskich

lose one's image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przegrywać czyjś obraz
  1. lose czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It must become an orthodoxy supported by our authorities and lose its alternative image.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo