"racist image" — Słownik kolokacji angielskich

racist image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rasistowski obraz
  1. racist przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The two men had been fighting for control over the party; Mr. Megret wanted to make the xenophobic and racist image of the group more respectable.

    Podobne kolokacje: