"courtesy of Sony Entertainment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uprzejmość Sony Entertainment
  1. entertainment rzeczownik + courtesy rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Track contains portions of "Grandma's Hands" written by Bill Withers and published by Interior Music Corp./Avant Garde Music Publishing, Inc. performed by Bill Withers, used courtesy of Sony Music Entertainment.

    Podobne kolokacje: