"move images" — Słownik kolokacji angielskich

move images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ruch obrazy
  1. move czasownik + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    It is used to record moving images onto some medium.

    Podobne kolokacje: