"move production" — Słownik kolokacji angielskich

move production kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): produkcja ruchu
  1. move czasownik + production rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It plans to move most production into the plant by next month.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo