"move objects" — Słownik kolokacji angielskich

move objects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedmioty ruchu
  1. move czasownik + object rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We already know they can move people and objects between places.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo