"move troops" — Słownik kolokacji angielskich

move troops kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wojsko ruchu
  1. move czasownik + troop rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It's a bad time to move troops around down there.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo