"image provides" — Słownik kolokacji angielskich

image provides kolokacja
Popularniejsza odmiana: IMAGE provides
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wizerunek uwzględnia
  1. image rzeczownik + provide czasownik
    Luźna kolokacja

    These images provide insights into 19th century America and a woman's place in it.

    Podobne kolokacje: