"IMAGE provides" — Słownik kolokacji angielskich

IMAGE provides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wizerunek uwzględnia
  1. image rzeczownik + provide czasownik
    Zwykła kolokacja

    These images provide insights into 19th century America and a woman's place in it.

    Podobne kolokacje: