"two-dimensional image" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dwuwymiarowy obraz
  1. two-dimensional przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Later versions would have 254 scintillators so a two-dimensional image could be produced on a color monitor.

    Podobne kolokacje:

podobne do "two-dimensional image" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "two-dimensional image" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik
rzeczownik