"move image" — Słownik kolokacji angielskich

move image kolokacja
Popularniejsza odmiana: move images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz ruchu
  1. move czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is used to record moving images onto some medium.

    Podobne kolokacje: