"create one's image" — Słownik kolokacji angielskich

create one's image kolokacja
Popularniejsza odmiana: create an image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwarzać czyjś obraz
  1. create czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, he has since tried to create his own image.

    Podobne kolokacje: