"create an image" — Słownik kolokacji angielskich

create an image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz wizerunek
  1. create czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They wanted to create a new image for the party and state.

    Podobne kolokacje: