"print images" — Słownik kolokacji angielskich

print images kolokacja
Popularniejsza odmiana: print an image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obrazy z tkaniny drukowanej
  1. print czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The book is 512 pages, with more than 700 images printed on fine art paper.

    Podobne kolokacje: