"fit one's image" — Słownik kolokacji angielskich

fit one's image kolokacja
Popularniejsza odmiana: fit the image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasować czyjś obraz
  1. fit czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And being a defense attorney didn't fit her image of herself as a lawyer.

    Podobne kolokacje: