"fit the image" — Słownik kolokacji angielskich

fit the image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasuj do obrazu
  1. fit czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In a few years he might fit the popular image of a hero.

    Podobne kolokacje: