"see image" — Słownik kolokacji angielskich

see image kolokacja
Popularniejsza odmiana: see images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz obraz
  1. see czasownik + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    As a side effect, the whole world could see the image.

    Podobne kolokacje: