"see images" — Słownik kolokacji angielskich

see images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz obrazy
  1. see czasownik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As a side effect, the whole world could see the image.

    Podobne kolokacje: