"image shown" — Słownik kolokacji angielskich

image shown kolokacja
Popularniejsza odmiana: show images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz pokazany
  1. show czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This shows a clear image of war which the children are being returned to.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo