"show images" — Słownik kolokacji angielskich

show images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widowisko obrazy
  1. show czasownik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This shows a clear image of war which the children are being returned to.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo